محورهای همایش:

دبیران تخصصی:

انرژی و محیط زیست  دکتر محمد حسن سعیدی - دکتر مجید صفاراول - دکتر عباس عباسی
آموزش مهندسی مکانیک   دکتر حامد ادیبی
بیو، میکرو و نانو مکانیک   دکتر ناصر فتورائی - دکتر یاسر کیانی
ترمودینامیک و انتقال حرارت  دکتر فرشاد کوثریدکتر علی احمدپور
خودرو و حمل و نقل دکتر محمد حسن شجاعی فرد دکتر محسن خواجه زاده
دینامیک، ارتعاشات و کنترل دکتر منصور کبکانیان - دکتر علی غفاری - دکتر علی عظیمی
ساخت و تولید   دکتر امیر عبداله - دکتر حامد غفاری راد
طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی   دکتر محسن رضائیان اکبرزاده - دکتر علی کمالی
کاربرد مهندسی مکانیک در صنعت   دکتر سیدسلمان نورآذر
مکانیک جامدات   دکتر محمدرضا اسلامی - دکتر حسین مهبادی - دکتر طه گودرزی
مکانیک سیالات  دکتر علی نوریدکتر احسان امانی
هوافضا   دکتر حمیدرضا اویسی - دکتر محمد سعیدی